El Grup Sidorme Hotels

Compromís social Hotels Low Cost

Sidorme col·labora amb les persones i el seu entorn, destinant un 0,7% de la seva facturació en colaboració Social.

  • Habitacions gratuïtes per a pares de nens hospitalitzats.
  • Acollida per a participants en congressos humanitaris.
  • Col•laboració amb ONG's, associacions i col•lectius locals.