RESERVAR

El Grup Sidorme Hotels

Terrenys Hotels Low Cost

Col·labora amb Sidorme Hotels per seguir amb la nostra expansió per tot el territori nacional.

Busquem solars en règim de compra o dret de superfície:

  • Amb un terra de 1500 m² a 3000 m² i un sostre de 2000 m² a 2500 m²
  • Propers a Centres Comercials i a Polígons Industrials.
  • Que gaudeixin de visibilitat des d'una via ràpida i de bons accessos.

Si tens terrenys que coincideixen amb les nostres característiques, pots contactar amb Sidorme mitjançant: